Το ξέρεις ότι περισσότεροι από 4 εκατ. άνθρωποι είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και μάλιστα, το 1 εκατ. είναι παιδιά.

Περισσότεροι από 25 εκατ. άνθρωποι είναι θύματα καταναγκαστικής εργασίας και το 25% αυτών είναι παιδιά.

Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι ετησίως έχουν πέσει θύματα εμπορίας οργάνων.

Κάνε τη σύνδεση πριν αγοράζεις κάτι με τα παιδιά που ίσως έχουν δουλέψει γι’ αυτό.

Κάνε τη σύνδεση όταν βλέπεις μια γυναίκα να κλαίει με όλες εκείνες που υπόκεινται σε ερωτική κακοποίηση.

Κάνε τη σύνδεση όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να κλαίει με ό,τι σ’ έχει πληγώσει. Σ υ ν δ έ σ ο υ με τον εαυτό σου, με τον διπλανό σου, με κάποιον που βρίσκεται στην άλλη άκρη της γης.