Γιατί Να υποστηρίξετε το Raise Your Voice;

To Raise Your Voice εργάζεται για να εξασφαλίσει ριζικές, επαναστατικές αλλαγές στα θέματα της εμπορίας ανθρώπων και της κλιματικής κρίσης. Εργαζόμαστε για να  ενώσουμε όλους τους ανθρώπους, τις οργανώσεις, το κράτος και τη βιομηχανία να εργαστούν μαζί προς τη ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής μας ώστε η ζωή να είναι ασφαλής και δίκαιη για όλους.

Για να υποστηρίξετε το κίνημα μας, στηρίξτε μας παρακάτω: