Η παρακάτω δράση πραγματοποιήθηκε στο Raise your Voice Festival 2020. Το πρόγραμμα του Raise your Voice Festival 2021 θα ανακοινωθεί σύντομα. Όλες οι φετινές δράσεις θα πραγματοποιηθούν online και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από το YouTube Channel μας.

Adult Human Rights WorkshopsKids Human Rights Corner – Χώρος Μουσείου

Ενημερωτικά Εργαστήρια κατά της βίας και της εμπορίας ανθρώπων. Ενημέρωση του κοινού για το έργο των NGOs, για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε επιβιώσαντα θύματα εμπορίας ανθρώπων, σε πρόσφυγες και μετανάστες και  συμμετοχή του κοινού στα διαδραστικά εργαστήρια. Μαθαίνουμε πώς να αναγνωρίζουμε θύματα trafficking και πώς αντιδρούμε.