Η παρακάτω δράση πραγματοποιήθηκε στο Raise your Voice Festival 2020. Το πρόγραμμα του Raise your Voice Festival 2021 θα ανακοινωθεί σύντομα. Όλες οι φετινές δράσεις θα πραγματοποιηθούν online και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από το YouTube Channel μας

Guided Tours

Στόχος μας είναι οι επισκέπτες να εξοικειωθούν με τον χώρο και να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα, μαθαίνοντας για όλες τις δράσεις του Raise Your Voice Festival. Έτσι ο αντίκτυπος θα είναι ακόμη  πιο μεγάλος και θα καταλάβουν την ουσία του προβλήματος, γιατί γίνεται αυτό το φεστιβάλ και τις λύσεις που προτείνουμε.

Θα υπάρχει στο Registration Desk εξειδικευμένο προσωπικό από εθελοντές Guiders μας, που θα προσφέρουν tours ανά μισή ώρα σε ομάδες επισκεπτών διηγώντας τους τις ιστορίες παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του έργου των ΜΚΟ καθώς θα διασχίζουμε όλα τα διαφορετικά κτίρια και τις δράσεις του φεστιβάλ.