Όλες οι φετινές δράσεις θα πραγματοποιηθούν online και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από το YouTube Channel μας

UPCYCLING CIRCULAR FASHION CORNER

Οργάνωση ειδικών workshop που σχετίζονται με το upcycling, sustainable fashion, circular fashion και όποιες άλλες καινοτόμες τεχνικές που συμβάλλουν στην βιωσιμότητα της μόδας. Πρόσθετα θα υπάρχει ειδικός χώρος swap bazaar.

Θα μπορέσετε να συμμετάσχετε σε εργαστήρια και σεμινάρια κυκλικής οικονομίας, επανάχρησης, κυκλικής μόδας για ενήλικες